Menu
Menu
about-us

FPT Digital

FPT Digital là công ty tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn lộ trình chuyển đổi số giúp doanh nghiệp từng bước xây dựng nguồn lực, ứng dụng công nghệ để Chuyển đổi số và giải quyết các bài toán doanh nghiệp cụ thể, gắn liền với định hướng phát triển doanh nghiệp, hướng tới sự tối ưu và cải tiến, tạo ra những giá trị mới.
Các thành viên trong đội ngũ tư vấn của FPT Digital, ở mỗi vị trí, đều là những chuyên gia tư vấn cấp cao chuyên ngành, sở hữu nhiều năm kinh nghiệm chuyên sâu về công nghệ trong các ngành nghề. Các chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số đã có bề dày kinh nghiệm thực tiễn thực hiện thành công nhiều dự án Chuyển đổi số cho các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ của FPT Digital là giúp khách hàng xác định các cơ hội số, khám phá các giá trị mới và tạo ra các mô hình kinh doanh mới giúp khai thác toàn bộ tiềm năng của công nghệ số với các dịch vụ của chúng tôi trong toàn bộ chu kỳ chuyển đổi số.

Chúng tôi truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khách hàng để họ chủ động trong việc tự định hình và trở nên đột phá trong thị trường.
Văn hoá doanh nghiệp
FPT Digital gắn liền với những đặc điểm đặc trưng hình thành lên giá trị và văn hoá của tố chức nội bộ cũng như khi hợp tác với đối tác bên ngoài.
Tư duy đổi mới, linh hoạt và thực tế
Trao quyền bởi khả năng và chuyên môn
Hợp tác, tin tưởng và liêm chính
Cam kết truyền tải các giá trị hữu hình
Làm việc với sự chủ động và nhiệt tình
Chúng tôi giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề và nắm bắt cơ hội một cách sáng tạo với tư duy cởi mở cùng cách nhìn nhận thực tế.
Đội ngũ đa dạng của chúng tôi với kiến thức chuyên sâu về các ngành nghề và chuyên môn kỹ thuật công nghệ, là các nhân tố sáng tạo, cho phép khơi dậy sự đổi mới.
Chúng tôi tin rằng thái độ hợp tác sẽ giúp xây dựng niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa doanh nghiệp và FPT Digital. Đây là những yếu tố quan trọng nhất khi hợp tác để có thể đưa ra những sáng kiến tốt nhất.
Chúng tôi không chỉ tập trung vào quá trình làm việc với khách hàng để đưa đến lộ trình thực hiện sáng kiến số chi tiết, mà còn cam kết mang đến cho khách hàng một quy trình chuyển đổi số xuyên suốt từ quá trình tư vấn cho đến đào tạo, thực hiện chuyển đổi số và đánh giá, cải thiện.
Chúng tôi mong muốn thúc đẩy chuyển đổi số diễn ra thành công trong các tổ chức và khuyến khích họ trở thành những doanh nghiệp đột phá trong ngành. Là một người đồng hành, chúng tôi giúp doanh nghiệp có thể tự tiếp tục cải tiến và chuyển đổi không ngừng với khả năng sáng tạo và tư duy đổi mới.
Các Chuyên Gia
Chủ Tịch Tập Đoàn FPT
Phó Chủ Tịch ASOCIO
Tư Vấn Trưởng Chuyển Đổi Số FPT
Nguyên CIO DuPont
Cố Vấn Cao Cấp FPT Digital
Nguyên Phó Tổng Giám Đốc FPT
Chủ tịch FPT Digital
Phó Tổng Giám Đốc FPT
Tổng Giám Đốc FPT Digital
Nguyên Giám Đốc Chuyển Đổi Số FPT
Giám Đốc Chuyển Đổi Số FPT Digital
Nguyên Giám Đốc Dịch Vụ Số FPT
Cố Vấn Cao Cấp
Chuyển Đổi Số FPT Digital
Cố Vấn Cao Cấp
Chuyển Đổi Số FPT Digital