Tuyển dụng

Gia nhập FPT Digital

Imagine. Innovation. Lead.
Chúng tôi luôn tìm kiếm những ứng viên tài năng và phù hợp
Các vị trí tuyển dụng
Cùng FPT Digital kiến tạo các doanh nghiệp tương lai! Bạn sẽ tham gia với vai trò là:
Social Media Content Specialist
Hanoi

As a Social Media Content Specialist at FPT Digital, you will develop and implement social media strategies that increase brand awareness, engagement, and growth. You will be responsible for managing social media accounts, creating compelling content, and collaborating with cross-functional teams to ensure that the organization’s social media presence aligns with its brand image and core values. This position is open for fresh graduates and candidates with 1-2 years of experience.

Business Consultant
Hanoi

As a Business Consultant of FPT Digital, you will support the Associate Director and Manager to carry out business and project development activities and develop a Digital Transformation Roadmap to help businesses gain competitive advantages by leveraging digital technology.

Project Manager
Hanoi

As a Project Manager of FPT Digital, you will support the Director to manage Consulting Project activities and developing a Digital Transformation Roadmap to help businesses gain competitive advantages by leveraging digital technology.

Enterprise Architect
Hanoi

As the Enterprise Architect of FPT Digital, you will work on the consultation of Enterprise Architecture/ IT Architecture, aligning with the Digital Transformation roadmap to help clients gain competitive advantages by leveraging digital technology.

Manager – Digital Consulting
Hanoi

As a Manager – Digital Consulting of FPT Digital, you will support the Director and Associate Director to carry out business and project development activities and develop a Digital Transformation Roadmap to help businesses gain competitive advantages by leveraging digital technology.

Director – Digital Consulting
Hanoi

As the Director – Digital Consulting of FPT Digital, you help to expand the business and ensure Consulting project execution is successful, developing the Digital Transformation Roadmap to help clients gain competitive advantages by leveraging digital technology.

Graphic Designer
TP.Hanoi

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm chủ yếu trong việc thiết kế brochure, catalogue, tạp chí, dàn trang, thiết kế layout, chỉnh sửa thiết kế và xây dựng template slide trình chiếu. Thiết kế key visual cho các sự kiện do công ty sản xuất Chịu trách nhiệm về đảm bảo mặt hình ảnh, …

Business Analyst
Hanoi

This position is open for candidates, equipped with applicable skills, and seeking opportunities to work in the Digital Transformation Consulting industry at FPT Digital, Vietnam.

Chúng tôi trân trọng sự quan tâm và ứng tuyển của mọi ứng viên.
Nếu chưa tìm được vị trí phù hợp, bạn có thể ứng tuyển với vị trí mở. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi có những vị trí thích hợp.

    You can apply by sending your CV to fdx.contact@fpt.com.vn or fill in the form below:
    I have read the privacy policy and hereby I give my consent to FPT Digital to process and handle my personal data given in the application form and in my CV for the purpose of preparing the recruitment process.