Menu
Menu
Trải Nghiệm Khách Hàng Vượt Trội

Trải Nghiệm
Thiết Kế Ấn Tượng

Kết quả của một trải nghiệm khách hàng xuất sắc không chỉ ở việc khiến cho khách hàng cảm thấy hài lòng mà còn thúc đẩy họ trở thành những người ủng hộ và quảng bá cho hình ảnh doanh nghiệp bạn. Cải thiện trải nghiệm khách hàng phải được thực hiện bằng việc duy trì ấn tượng bạn để lại cho khách hàng về thương hiệu doanh nghiệp trong từng giai đoạn, tại mỗi điểm "chạm", xuyên suốt hành trình trải nghiệm.
Thiết kế trải nghiệm giúp doanh nghiệp xây dựng
fdx-stun-commit
Thiết kế trải nghiệm ấn tượng cùng FPT Digital
Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp để hiểu rõ bức tranh toàn cảnh doanh nghiệp về hiện trạng, nhu cầu chiến lược kinh doanh và chân dung khách hàng. Dựa trên những thông tin này, hình thành các sáng kiến số và hiện thực hoá chúng nhằm tăng cường sự tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp, thông qua cải tiến hình thức, chức năng và cách thức cung cấp các sản phẩm & dịch vụ, hình thành trải nghiệm ấn tượng.
  • Thiết kế trải nghiệm
    Hiểu được tầm quan trọng của thiết kế trải nghiệm, chúng tôi quan tâm tới các yếu tố Tại sao, Cái gì, và Như thế nào của cảm xúc để tạo ra cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu người dùng thông qua các chiến lược tư duy thiết kế, khái niệm tinh gọn và phát triển sản phẩm linh hoạt.
  • Thiết kế sản phẩm số
    Thiết kế sản phẩm số mới đòi hỏi cả kỹ năng sáng tạo và kỹ năng công nghệ. Quá trình triển khai theo hướng tạo và thử nghiệm nhanh chóng các bản mẫu với người dùng cuối, sau đó, dựa trên kết quả đầu ra để đánh giá và liên tục cải thiện cho đến khi đạt được trạng thái mong muốn của sản phẩm/dịch vụ.
  • Design Studio
    Tại Design Studio, chúng tôi làm việc với sự nhiệt thành sáng tạo, giàu ý tưởng và niềm đam mê, chú ý tới từng chi tiết cùng lối thiết kế câu chuyện sản phẩm/dịch vụ hấp dẫn. Chúng tôi sử dụng kết hợp các kỹ năng và kinh nghiệm để mang tới các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng những mong muốn cảm nhận về tính năng, đồng thời, vẫn đề cao các yếu tố thẩm mỹ.
fdx-studio
Nơi hiện thực hoá ý tưởng
FDX Studio
Chúng tôi đặt "chiến lược, sự sáng tạo, sự khéo léo, truyền thông" trong cùng một khuôn khổ, sáng tạo và phát triển sản phẩm, dịch vụ hay trải nghiệm đáp ứng đủ 4 tiêu chí này, xây dựng sự khác biệt.