Menu
Menu

Tôi Tin Rằng Chuyển Đổi Số Sẽ Mang Đến Tác Động Mạnh Mẽ Trong Kinh Doanh

Ông Trần Huy Bảo Giang là Giám đốc chuyển đổi của Tập đoàn FPT (CDTO) và là người đứng đầu FPT Digital, Ban Chuyển đổi số FPT.

Mong muốn đem lại giá trị cho khách hàng theo cách mới, hiện tại, ông đang tập trung vào thúc đẩy kết quả kinh doanh, đổi mới và cải tiến liên tục. Ông là người dẫn đầu trong các sáng kiến chuyển đổi số cho cả FPT, các công ty con và hàng loạt khách hàng nằm trong danh sách Fortune 500.

Ông là một chiến lược gia giàu kinh nghiệm với nhiều năm nắm giữ các vai trò khác nhau. Với hơn 11 năm làm việc tại FPT Software, ông đã đánh dấu sự đóng góp của mình trong nhiều dự án lớn và quan trọng với tư cách Technical Auditor và Chief Solution Architect.

Ông từng là CTO của FPT Software, phụ trách chiến lược công nghệ, phát triển năng lực công nghệ và các hoạt động R&D. Trong thời gian này, ông lãnh đạo Đơn vị Giải pháp và Công nghệ (STU), một đơn vị chuyên môn gồm các kiến trúc sư kỹ thuật, kiến trúc sư giải pháp, kiến trúc sư doanh nghiệp và nhà khoa học.

Most popular insight
Bluetooth Beacon: Bước Đột Phá Hoạt Động Tiếp Thị Cá Nhân Hóa Trong Ngành FMCG Điện Toán Biên: Giải Pháp Hứa Hẹn Cho Tương Lai Covid-19 Thúc Đẩy Làn Sóng Chuyển Đổi Số Toàn Cầu Thanh Toán Kỹ Thuật Số Và Một Số Xu Hướng Nổi Bật
Phương pháp chuyển đổi số
Được đúc kết trong suốt chiều dài hơn 20 năm kinh nghiệm thực tiễn tư vấn và triển khai thành công các dự án chuyển đổi số cho các đối tác đa ngành hàng đầu thế giới, phương pháp luận chuyển đổi số FPT Digital Kaizen™ là nền tảng vững chắc đưa doanh nghiệp vững tiến tới chuyển đổi số thành công.