Menu
Menu
Kích Hoạt Năng Lực Công Nghệ

Tinh Lọc
Dữ Liệu

Xây dựng kho dữ liệu và tạo dựng nên những giá trị lớn
Dữ liệu được sinh ra trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ vận hành nội bộ bên trong đến việc tiếp xúc với khách hàng và đối tác bên ngoài, giúp ích trong việc ghi nhận mọi lịch sử hoạt động, phản ánh hiện trạng, dự báo sự thay đổi và các xu hướng trong tương lai.
Dữ liệu là nền tảng thông tin mang giá trị quan trọng. Dữ liệu có thể mang đến cho doanh nghiệp tầm nhìn và các gợi ý về cách thức mới trong việc liên tục cải tiến, theo kịp thị hiếu và giữ chân khách hàng.
approach
Tinh lọc dữ liệu là quá trình chọn lọc dữ liệu, tổng hợp thông tin liên quan, chất lượng và được kết nối giữa các nguồn. Kết quả thu được là một tập dữ liệu có ý nghĩa, có thể phân tích để cung cấp thông tin, phục vụ cho các mục đích hoạt động của doanh nghiệp.
Thực tế, mỗi doanh nghiệp đều có khối dữ liệu lớn, phát sinh từ nhiều nguồn, nhiều thiết bị. Chất lượng thu được có thể không cao và không sử dụng được, do vậy, cần áp dụng những kỹ thuật tinh lọc dữ liệu kết hợp giữa các nguồn để đảm bảo tính thống nhất và chất lượng của dữ liệu. Dữ liệu chất lượng tốt và chính xác là nền tảng để áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu, trí tuệ doanh nghiệp (BI) cũng như trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning). Kết quả của các phân tích này là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp nhận định và đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác.
Doanh nghiệp bạn đã nắm bắt
và tận dụng đúng những dữ liệu cần thiết?
FPT Digital cung cấp phương pháp Tinh lọc dữ liệu, giúp doanh nghiệp xây dựng một kho dữ liệu chất lượng, kết nối trên nền tảng số và cải thiện khả năng phân tích, sử dụng dữ liệu.
fdx-harmonization
Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp nhất cùng FPT Digital là nền tảng cho quá trình tối ưu hóa phân tích dữ liệu. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định, hành động nhanh, chính xác mang đến những trải nghiệm mới mẻ để thu hút và giữ chân khách hàng, đồng thời, tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu cho doanh nghiệp.
Phương pháp chuyển đổi số
Được đúc kết trong suốt chiều dài hơn 20 năm kinh nghiệm thực tiễn tư vấn và triển khai thành công các dự án chuyển đổi số cho các đối tác đa ngành hàng đầu thế giới, phương pháp luận chuyển đổi số FPT Digital Kaizen™ là nền tảng vững chắc đưa doanh nghiệp vững tiến tới chuyển đổi số thành công.