Xem báo cáo
Những dữ liệu chủ chốt, những xu hướng mới và những phân tích từ chuyên gia trong thời đại số
Download Now

  Những thay đổi đột phá do triển khai các công nghệ kỹ thuật số đã mang lại diện mạo mới cho ngành Bất động sản. Các bên tham gia như nhà phát triển, nhà môi giới, đại lý, nhà đầu tư hoặc nhà quản lý đều đang cố gắng đáp ứng nhanh nhất nhu cầu. Tìm hiểu thêm về xu hướng chuyển đổi số ngành bất động sản tại Việt Nam, các phương pháp mà doanh nghiệp đang tận dụng để mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn, tối ưu hoá được quá trình vận hành và những tiềm năng mà chuyển đổi số mang lại cho ngành bất động sản trong tương lai.

  Báo cáo của FPT Digital về Xu hướng Chuyển đổi số ngành Bất động sản bao gồm:

  • Tổng quan ngành Bất động sản 2022
  • Tối ưu năng lực quản trị vận hành doanh nghiệp Bất động sản thông qua công nghệ số
  • Nâng cao trải nghiệm khách hàng là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành Bất động sản
  • Hệ sinh thái Proptech, tương lai của Bất động sản công nghệ số