Xem báo cáo
Những dữ liệu chủ chốt, những xu hướng mới và những phân tích từ chuyên gia trong thời đại số
Báo cáo
Tháng Ba 2022 PDF - 33 trang

Sự phát triển của nhà máy thông minh rất đa dạng, một số đã trưởng thành, một số khác đang bắt đầu. Quy trình sản xuất khác nhau giữa các doanh nghiệp và các thách thức cần được giải quyết cũng khác nhau.

Tìm hiểu thêm về các khía cạnh quan trọng trong vấn đề phát triển nhà máy thông minh để các nhà sản xuất có thể phát triển mạnh hơn trong tương lai.

Tải báo cáo để khám phá thêm những thông tin về:

  • Vai trò của nhà máy thông minh trong ngành sản xuất
  • Vai trò của dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu trong nhà máy thông minh
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu xuyên suốt trong nhà máy thông minh
Xác nhận