Xem báo cáo
Những dữ liệu chủ chốt, những xu hướng mới và những phân tích từ chuyên gia trong thời đại số
Download Now

  Ngành Ngân hàng đang thúc đẩy nhanh chuyển đổi số trong đó phần lớn đã và đang xây dựng chiến lược chuyển đổi số của mình.

  Tuy nhiên, để đáp ứng được những mục tiêu như hành chính số, giao dịch số thì không phải tổ chức nào cũng có đủ các nguồn lực sẵn sàng để đạt được mục tiêu này. Vì thế, cần nghiên cứu và xây dựng lộ trình phù hợp riêng để chuyển dịch sang mô hình Ngân hàng số. Tìm hiểu thêm về những xu hướng phù hợp với với từng chiến lược phát triển của từng mục tiêu để hình dung rõ hơn về chuyển dịch số trong lĩnh vực ngân hàng.

  Báo cáo của FPT Digital về Ngân hàng số trong tương lai gần bao gồm:

  • Bối cảnh
  • Xu hướng ngân hàng số
  • Một số hướng chiến lược giúp phát triển ngân hàng số