Xem báo cáo
Những dữ liệu chủ chốt, những xu hướng mới và những phân tích từ chuyên gia trong thời đại số
Download Now

  Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp doanh nghiệp tối ưu hóa năng suất và các nguồn lực, tạo cơ hội nâng cao vị thế cạnh tranh so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh đó, nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ mới “Make in Vietnam” ra đời với chức năng đa dạng, có ưu điểm hơn các sản phẩm giải pháp nước ngoài về mặt chi phí, nguồn lực triển khai nội địa và tính phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam.

  Tìm hiểu thêm về những xu hướng chính tạo ra sự thay đổi về phương thức hoạt động, chính sách và công nghệ chuyển đổi số cụ thể, cũng như bài học thực tiễn của những doanh nghiệp da giày thành công.

  Báo cáo của FPT Digital giúp doanh nghiệp ngành da giày Việt Nam nâng cao khả năng chuyển đổi số, bao gồm:

  • Thực trạng năng lực số của các doanh nghiệp ngành da giày
  • Cơ hội từ các chính sách và công nghệ tiên tiến giúp tăng tốc chuyển đổi số
  • Câu chuyện thành công