Menu
Menu
Vận Hành Xuất Sắc

Quy Trình
Vận Hành Tối Ưu

Tối ưu hóa quy trình vận hành đóng vai trò nòng cốt trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Tối ưu hóa vận hành giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động, tận dụng tối đa nguồn lực, đồng thời, tiết kiệm chi phí.
fdx-process
Các yếu tố đảm bảo một quy trình vận hành tối ưu
Khi công việc kinh doanh mở rộng, một quy trình thủ công không thể đáp ứng được các yếu tố trên bởi các đầu mối kinh doanh gia tăng, các sản phẩm dịch vụ thay đổi và ngày một cải tiến, số lượng nhân sự ngày một đông, kịch bản bán hàng ngày càng phức tạp.
Quy trình vận hành thủ công dẫn đến khó khăn trong quản lý và kém hiệu quả trong công việc. Do vậy, ứng dụng linh hoạt công nghệ trong các khâu hoạt động là yếu tố cần thiết để doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh cho mình.
Tối Ưu Quy Trình Vận Hành với FPT Digital
Chúng tôi giúp khách hàng định hình, tái cấu trúc và tự động hóa quy trình vận hành áp dụng phương pháp FPT Digital Kaizen
Đánh giá
Chúng tôi thực hiện khảo sát tại doanh nghiệp để hiểu rõ hiện trạng hoạt động, nhận định khả năng tích hợp công nghệ, định vị mức độ trưởng thành số doanh nghiệp và khoảng cách đạt tới mức độ tối ưu.
pr-2
Phân tích
Chúng tôi giúp doanh nghiệp phân tích các vấn đề trong quy trình vận hành và tầm ảnh hưởng của chúng lên tổng thể doanh nghiệp, dựa vào đó, chúng tôi cùng doanh nghiệp xây dựng các giải pháp tối ưu.
pr-3
Lộ trình triển khai
Chúng tôi xây dựng lộ trình kế hoạch thực hiện tối ưu quy trình cho doanh nghiệp với các giải pháp hiệu chỉnh phù hợp nguồn lực, ưu tiên xử lý các nhiệm vụ tập trung.
pr-4
Giám sát & Báo cáo
Trong quá trình doanh nghiệp triển khai các dự án số tối ưu quy trình, chúng tôi hỗ trợ theo dõi, giám sát và báo cáo tiến độ, hiệu quả triển khai dự án với các cấp quản lý.
Áp dụng phương pháp FPT Digital Kaizen™, FPT Digital đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng lộ trình triển khai tối ưu hoá quy trình vận hành toàn bộ tổ chức, giải quyết những vấn đề nhức nhối còn tồn đọng cũng như nắm bắt các cơ hội phát triển, xây dựng lợi thế cạnh tranh.
Phương pháp chuyển đổi số
Được đúc kết trong suốt chiều dài hơn 20 năm kinh nghiệm thực tiễn tư vấn và triển khai thành công các dự án chuyển đổi số cho các đối tác đa ngành hàng đầu thế giới, phương pháp luận chuyển đổi số FPT Digital Kaizen™ là nền tảng vững chắc đưa doanh nghiệp vững tiến tới chuyển đổi số thành công.