Menu
Menu
Phương pháp luận chuyển đổi số
FPT Digital Kaizen™

Nắm bắt những cơ hội số. Kiến tạo những giá trị lớn.

Làm cách nào để theo kịp những thay đổi nhanh chóng, duy trì tính cạnh tranh và phát triển vượt bậc trên thị trường?
Doanh nghiệp bạn sẽ tận dụng công nghệ số để cải tiến, chuyển đổi và vươn tới những mục tiêu dài hạn?
89% các tổ chức đã áp dụng hoặc có kế hoạch áp dụng chiến lược số hóa làm ưu tiên. (IDG, 2018)
Tuy nhiên, trong thực tiễn, khi thực hiện chuyển đổi số, các tổ chức thường bỏ qua những bước quan trọng và gặp khó khăn khi đặt mức độ ưu tiên cho các vấn đề cần xử lý, các cơ hội cần nắm bắt bởi góc nhìn chủ quan.
FPT Digital Kaizen™ giúp doanh nghiệp kiếm tìm tương lai
FPT Digital Kaizen™ là một phương pháp chúng tôi áp dụng nhằm toàn diện hoá quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp bằng cách thấu hiểu nhu cầu, tầm nhìn và mục tiêu.
item-kaizen-1
Áp dụng phương pháp này, chúng tôi làm việc với khách hàng để
  • Đánh giá mức độ trưởng thành công nghệ của doanh nghiệp.
  • Hợp tác và đề xuất các sáng kiến số phù hợp.
  • Cung cấp một lộ trình chuyển đổi số toàn diện từ đầu đến cuối.
item-kaizen-2
Chúng tôi thiết kế một quy trình chuyển đổi số tùy chỉnh cho các doanh nghiệp với những điều kiện nền tảng là hệ thống CNTT và đội ngũ nhân lực số.
item-kaizen-3
Phương pháp này được phát triển dựa trên 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin kết hợp với kinh nghiệm chuyển đổi số thực tế của ông Phương Trầm - cựu CIO của một trong những công ty hóa chất lớn nhất thế giới.
Tổng quan phương pháp luận
Báo cáo và cải thiện
Truyền thông kết quả tiến độ chuyển đổi số, phân tích cơ hội, thực hiện cải tiến.
Đánh giá và thẩm định
Đánh giá hiệu quả kinh doanh với sự thẩm định từ bên ngoài nếu cần thiết.
Triển khai và giám sát
Triển khai các sáng kiến số với những thực tiễn tốt nhất, giám sát tiến độ với các KPIs xác định rõ ràng trong lộ trình.
Chiến lược và định hướng số
Xác định định hướng và xác định rõ trọng tâm của cả doanh nghiệp và kỹ thuật số.
Khảo sát và hội thảo
Đi sâu vào phân tích những vấn đề hiện tại, những cơ hội phát triển và xây dựng các sáng kiến số chi tiết hướng tới kết quả kinh doanh tiềm năng trong sự căn chỉnh phù hợp giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược số.
Lộ trình chuyển đổi số
Xây dựng lộ trình chuyển đổi số, truyền thông lộ trình thực hiện tới các bên liên quan.
Lợi ích chuyển đổi số với FPT Digital Kaizen™
TẬP TRUNG
Chúng tôi tập trung vào các vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp để đưa ra giải pháp. Sau khi đánh giá mức độ ưu tiên các vấn đề và cơ hội, các sáng kiến số sẽ được đề xuất và triển khai.
TỔNG THỂ
Phương pháp tập trung vào việc cung cấp một quy trình tổng thể toàn diện từ đầu đến cuối, từ việc hiểu nhu cầu và mong muốn doanh nghiệp, đánh giá tình trạng hiện tại của doanh nghiệp để đi tới các sáng kiến, triển khai và thực hiện dự án.
CĂN CHỈNH
Các giải pháp số được đề xuất trong sự căn chỉnh phù hợp giữa chiến lược, mục đích, tầm nhìn, sứ mệnh kinh doanh và chiến lược chuyển đổi số. Để triển khai, toàn bộ tổ chức sẽ được gắn kết và căn chỉnh với mục tiêu chuyển đổi chung, được truyền cảm hứng đổi mới nhằm kích thích quá trình chuyển đổi số.
CỤ THỂ
Lộ trình chuyển đổi số toàn diện doanh nghiệp bao gồm chi tiết các giải pháp, những hướng dẫn cụ thể về các bước và nguồn lực thực hiện, phương pháp đánh giá và các KPIs để giám sát.
Đánh giá mức độ trưởng thành số
FPT Digital Kaizen™ đánh giá mức độ trưởng thành về công nghệ của doanh nghiệp để tìm kiếm các cơ hội chuyển đổi số, xác định khoảng cách giữa năng lực hiện tại và bức tranh tương lai trở thành doanh nghiệp số hàng đầu. Đây là nền tảng cho việc hoạch định một lộ trình chuyển đổi số tổng thể doanh nghiệp với các sáng kiến số mang tính quyết định.