Menu
Menu
Mô Hình Kinh Doanh Đổi Mới

Nền Tảng Kinh Doanh
Số Hợp Nhất

Nhằm mục đích tăng thêm lợi nhuận và mở rộng phạm vi các dự án kinh doanh, phát triển liên kết một nền tảng kinh doanh số hợp nhất đã trở nên thiết yếu đối với doanh nghiệp trong thế giới công nghệ hiện nay.
fdx-business
Nền tảng kinh doanh số hợp nhất tạo ra những trải nghiệm mới về sản phẩm và dịch vụ, mang lại những tác động tích cực, hình thành mô hình kinh doanh và dòng doanh thu có ý nghĩa quan trọng, từ đó, tạo ra sự bùng nổ dữ liệu từ các công nghệ mới nổi như thiết bị di động, phương tiện truyền thông xã hội và Internet vạn vật. Nền tảng tạo ra một logic tách biệt với nghiệp vụ để thực hiện chuyển đổi số từ các ứng dụng công nghệ cung cấp năng lượng cho nó.
FPT Digital thiết kế Nền Tảng Kinh Doanh Số Hợp Nhất phù hợp đặc thù doanh nghiệp
fdx-business
Nền tảng kinh doanh số hợp nhất đưa doanh nghiệp tới những kết quả tiềm năng
fdx-product
Tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mới
fdx-system
Liên kết với các hệ sinh thái nhằm cải thiện hoạt động vận hành và doanh thu
fdx-profit
Thúc đẩy doanh thu, đồng thời, gia tăng lợi nhuận
fdx-brain
Nâng cao trải nghiệm của khách hàng với những giá trị mới
fdx-dashboard
Cải thiện năng suất thông qua tự động hóa
fdx-client
Đảm bảo sự đồng thuận
FPT Digital đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng nền tảng kinh doanh số hợp nhất, giúp mở ra những cơ hội kinh doanh mới để doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.