Lĩnh vực

Giáo dục & Đào tạo

Mang tới khả năng tiếp cận giáo dục bình đẳng và tốt hơn để đào tạo nguồn nhân lực số tương lai

Digital Strategy13 Tháng Tư, 2021

Xu hướng chuyển đổi số trong ngành giáo dục

Giáo dục là một lĩnh vực đang được chính phủ Việt Nam khuyến khích và ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số. Mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn còn một số thách thức cần vượt qua, nhưng nếu…
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.