Tối ưu giảm giá sản phẩm markdown giúp tăng 10% lợi nhuận
Digital Strategy

Tối ưu giảm giá sản phẩm markdown giúp tăng 10% lợi nhuận

Lựa chọn các mặt hàng giảm giá hay mức giảm giá còn được thực hiện dựa trên kinh nghiệm. Áp dụng phương pháp và công cụ nào là giải pháp tối ưu?

Theo đó, công nghệ sản phẩm thay đổi rất nhanh nên vòng đời sản phẩm bị rút ngắn lại. Vòng đời sản phẩm ngắn lại dẫn tới tình trạng tồn kho tăng nhanh ở những sản phẩm lỗi mốt hay những sản phẩm bán chậm. Thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp bán lẻ là cần tăng cường quản lý và kiểm soát tối ưu các chương trình bán hàng để giảm tối đa thất thoát cho ngành bán lẻ thiết bị điện tử do yếu tố tồn kho đem lại. Phương pháp tối ưu giảm giá sản phẩm nào sẽ giúp doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất?

Khó khăn trong việc đối đầu với các thách thức mà yếu tố tồn kho đem lại

Mặc dù đã ý thức được việc cần phải quản lý và kiểm soát dòng lưu chuyển sản phẩm trong bán lẻ, nhưng nhiều doanh nghiệp khách hàng của FPT Digital mới chỉ dừng lại ở mức kiểm soát bằng con người mà chưa có một hệ thống hay phương pháp tối ưu nào như:

• Lựa chọn các mặt hàng giảm giá, thời điểm giảm giá theo kinh nghiệm hoặc theo các báo cáo rời rạc chưa được liên kết thống nhất với nhau.

• Lựa chọn mức giảm giá theo kinh nghiệm, theo xu hướng thị trường mà chưa có căn cứ phân tích hỗ trợ, chưa tận dụng được dữ liệu lịch sử.

Những phương pháp thủ công này không tối ưu được chương trình bán hàng, làm giảm lợi nhuận trên mỗi dòng hàng so với mức có thể đạt được.

Giải pháp tối ưu giảm giá sản phẩm

Xây dựng giải pháp

Chúng tôi đã xây dựng công cụ quyết định được mức giảm giá, thời điểm giảm giá cho sản phẩm, phụ kiện nhằm đạt được mục tiêu giải phóng hàng tồn kho cuối mùa mà vẫn đảm bảo thu được doanh thu, lợi nhuận cao nhất dựa trên dữ liệu lịch sử.

Những mặt hàng giảm giá tại thời điểm giảm giá là những mặt hàng đang ở cuối giai đoạn bão hòa hoặc đang ở trong giai đoạn suy thoái của vòng đời sản phẩm. Nhiệm vụ đặt ra đó là giảm thiểu hàng tồn kho cuối mùa vụ hoặc ở giai đoạn cuối của vòng đời sản phẩm. Dữ liệu là nguồn tài sản quý giá của doanh nghiệp, biết cách tận dụng và phân tích dữ liệu một cách phù hợp và chính xác là nền tảng thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định hành động nhanh chóng và hiệu quả.

Với ý nghĩa này, chúng tôi phát triển công cụ hỗ trợ dự báo nhằm lựa chọn ra kịch bản giảm giá đạt được mức giá tối ưu tại mỗi thời điểm bằng việc tận dụng dữ liệu lịch sử theo 2 giai đoạn:

Hình 1: Hai giai đoạn phát triển công cụ hỗ trợ dự báo và lựa chọn kịch bản giảm giá
phát triển giải pháp

Giai đoạn 1 của phát triển công cụ hỗ trợ dự báo và lựa chọn kịch bản giảm giá bao gồm phân tích và xây dựng mô hình dự báo số lượng khách hàng như một hệ thống nền tảng. Cụ thể, giai đoạn này gồm có 2 nhiệm vụ chính:

• Thu thập và xử lý dữ liệu lịch sử là thu thập lịch sử giảm giá và số liệu tồn kho, tỉ lệ stock-out tương ứng của sản phẩm.

• Xây dựng mô hình là dự báo số lượng bán hàng dựa trên một số biến như số lượng tồn kho cần bán, tỉ lệ giảm giá, số ngày tồn kho để xây dựng mô hình và áp dụng cho cả nhóm.

Tại giai đoạn 2, các lựa chọn chính sách giá Markdown cho sản phẩm sẽ được tối ưu hóa dựa trên dữ liệu lịch sử và mô hình dự báo được xây dựng từ giai đoạn 1. Cụ thể, giai đoạn này sẽ có 2 nhiệm vụ chính:

• Lựa chọn sản phẩm là xây dựng mô hình để xác định các sản phẩm sắp chuyển sang giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm để ưu tiên thực hiện giảm giá.

• Tối ưu lựa chọn chính sách giá Markdown là dựa trên mô hình dự báo số lượng hàng bán để ước lượng số lượng bán hàng với một giá giảm xác định trong thời gian đã chọn. Dữ liệu này sau đó sẽ được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho giai đoạn sau.

Bài đọc nhiều nhất
Digital Strategy 18 Tháng Ba, 2020

Chương trình kịch bản tối ưu giảm giá bằng phương pháp Markdown

6 bước tối ưu giảm giá sản phẩm
Hình 2: Các bước vận hành chương trình giảm giá tối ưu với phương pháp Markdown

Thử nghiệm đo lường đánh giá nhanh PoC

Nhằm mục đích kiểm thử mức độ khả thi của ý tưởng và chứng minh ý tưởng đem lại lợi ích vượt trội so với cách thức lập và quản lý kế hoạch giảm giá truyền thống, ý tưởng đề xuất này đã được áp dụng phương pháp thử nghiệm nhanh tại 2 nhóm cửa hàng tương đồng về doanh số và sức bán các sản phẩm với một nhóm được áp dụng phương pháp giảm giá Markdown và một nhóm làm theo phương pháp truyền thống. Việc thực hiện trong sự so sánh với phương pháp truyền thống giúp thấy rõ được sự hiệu quả đem lại của nó.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Digital PoC.

Kết quả thực hiện dự án

bảng thể hiện kết quả tối ưu giảm giá sản phẩm bằng Markdown
Hình 3: Kết quả đạt được sau 6 tháng triển khai

Sau 6 tháng thử nghiệm PoC, kết quả cho thấy thấy phương pháp Markdown đem lại hiệu quả rõ rệt. Cửa hàng áp dụng phương pháp giảm giá Markdown giảm hơn 70% lượng tồn kho cuối mùa và cải thiện 10% lợi nhuận so với cửa hàng hoạt động theo phương pháp truyền thống trước đây. Với tính khả thi của nó, phương pháp Markdown tối ưu giảm giá sản phẩm đang tiếp tục được ứng dụng mở rộng trên các cửa hàng của doanh nghiệp khách hàng.

Nghiên cứu nổi bật
01. Mô hình tiếp cận phát triển kinh tế biển bền vững 02. Một số xu hướng mới thúc đẩy phát triển trong ngành bán lẻ 03. Ứng dụng công nghệ AI mang đến trải nghiệm đột phá cho khách hàng 04. Ứng dụng Blockchain trong lĩnh vực bất động sản 
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.

    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp