Lĩnh vực

Bán lẻ & Tiêu dùng

Xu hướng tiêu dùng, thấu cảm và thiết kế trải nghiệm khách hàng

chuyển đổi số trong sản xuất hàng tiêu dùng
Internet of Thing17 Tháng Mười, 2022

Chuyển đổi số trong ngành sản xuất hàng tiêu dùng: Giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp

Chuyển đổi số hiện nay đã trở thành chương trình mang tính quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế đất nước và trở thành chiến lược thiết yếu cần phải được thực hiện…
Digital Strategy

Công nghệ cốt lõi giúp ngành bán lẻ chuyển mình trong thời đại mới

Tìm hiểu nguyên nhân AR, Dữ liệu lớn, AI, Học máy và IoT đang thúc đẩy tương lai ngành Bán lẻ.
19 Tháng Mười Hai, 2019
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.