Menu
Menu
Mô Hình Kinh Doanh Đổi Mới

Kiểm Nghiệm
Ý Tưởng Mới

Thực hiện đánh giá khả thi và kiểm nghiệm nhanh hiệu quả của ý tưởng công nghệ mới nhằm cải tiến hoạt động hay để tạo ra dòng doanh thu, mô hình kinh doanh mới không còn là mới đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi một phương pháp làm việc linh hoạt để tiết kiệm được thời gian và nguồn lực.
Một trong những phương pháp thực hiện hiệu quả nhất là phương pháp Digital PoC (Proof of Concept).
fdx-poc
Digital PoC là một dự án ngắn hạn nhằm kiểm thử việc ứng dụng công nghệ và nhận định mức độ phù hợp trên một phạm vi nhỏ để đánh giá lợi tức đầu tư và xác định các mục đích sử dụng tiềm năng.
Để theo kịp các xu hướng mới nhất, đồng thời, đo lường hiệu quả ý tưởng công nghệ mới, thực hiện PoC là rất cần thiết. PoC có thể thực hiện khi công ty đang nỗ lực triển khai ý tưởng ở giai đoạn đầu, thử nghiệm ý tưởng mới hoặc phát triển sản phẩm tối ưu mới thay thế đòi hỏi chi phí đầu tư cao nhưng chưa chắc chắn về mức độ khả thi triển khai trên diện rộng.
Triển khai dự án Digital PoC cùng FPT Digital
FPT Digital giúp doanh nghiệp xây dựng phương thức và triển khai Digital PoC áp dụng Lean Process. Với quy trình bốn bước, các ý tưởng số sẽ nhanh chóng được kiểm thử, phát triển linh hoạt và đưa vào ứng dụng thực tế thị trường trong sự cải tiến liên tục để thích nghi.
fdx-poc-image
Áp dụng Digital PoC giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí.
Thực hiện thành công PoC, ý tưởng công nghệ sẽ nhận được sự ủng hộ ban đầu, mở rộng cơ hội về nguồn vốn đầu tư để tiếp tục xây dựng các nguyên mẫu/sản phẩm. Ngược lại, PoC thực hiện không thành công, tuỳ theo kết quả, ý tưởng có thể được điều chỉnh theo một định hướng mới hoặc có thể dừng lại ngay tại thời điểm đó.
Cùng FPT Digital xây dựng các dự án PoC để kiểm nghiệm những ý tưởng công nghệ mới một cách linh hoạt trên phạm vi nhỏ, nhanh chóng đánh giá được mức độ khả thi và mức độ hiệu quả nhằm tiết kiệm thời gian, nguồn lực cũng như hạn chế được những rủi ro doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình thực tế triển khai.
Một số dự án PoC thực tiễn
fdx-poc-1
Đếm khách ra vào tại chuỗi cửa hàng bán lẻ
Doanh nghiệp bán lẻ mong muốn xây dựng giải pháp công nghệ dựa trên máy camera hiện có của họ để tăng thêm giá trị thu thập dữ liệu. Các camera cũ, chất lượng không đồng đều trước nay chỉ dùng trong việc giám sát an ninh.
fdx-poc-2
Phân công ca vụ tự động tại doanh nghiệp viễn thông
Doanh nghiệp viễn thông gặp nhiều vấn đề trong quá trình phân ca kíp của các nhân viên kỹ thuật phục vụ khách hàng, ví dụ như khi việc điều phối ca vụ vượt quá năng lực xử lý, bộ phận quản lý phải thực hiện tự thống kê, phân tích, tính toán điều phối.
Phương pháp chuyển đổi số
Được đúc kết trong suốt chiều dài hơn 20 năm kinh nghiệm thực tiễn tư vấn và triển khai thành công các dự án chuyển đổi số cho các đối tác đa ngành hàng đầu thế giới, phương pháp luận chuyển đổi số FPT Digital Kaizen™ là nền tảng vững chắc đưa doanh nghiệp vững tiến tới chuyển đổi số thành công.