Menu
Menu
Kích Hoạt Năng Lực Công Nghệ

Hạ Tầng Hệ Thống
Thông Tin Linh Hoạt

Sự phát triển công nghệ nhanh chóng cùng sự cạnh tranh ngày càng cao đòi hỏi các doanh nghiệp phải trở nên linh hoạt trong quản trị hệ thống với khả năng thích ứng nhanh, chi phí thấp. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp hiện nay vẫn sử dụng cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin cồng kềnh, khó quản lý và tốn chi phí hoạt động.
Cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin linh hoạt (Agile IT Infrastructure) ra đời với các ưu điểm rõ rệt như khả năng thúc đẩy triển khai nhanh, cho phép nhân rộng mô hình (provisioning), dễ dàng nâng cấp, cải thiện cũng như thuận tiện trong thao tác và quản lý, giúp doanh nghiệp xây giải pháp thích ứng với sự thay đổi của thời đại.
approach
Cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin linh hoạt sử dụng triết lý linh hoạt Agile để áp dụng cho toàn bộ các thành phần hình thành lên cơ sở hạ tầng, bao gồm từ phần cứng tới phần mềm, giúp doanh nghiệp triển khai nhanh, sử dụng dễ dàng và tiết kiệm chi phí.
Cùng FPT Digital xây dựng Agile IT Infrastructure
ứng dụng 4 nguyên lý
1.
Phá vỡ các rào cản trong quan điểm hợp tác hội nhóm
Xây dựng mô hình hợp tác giữa các đội nhóm, trong đó, các nhóm với nhiệm vụ giới hạn khác nhau có thể phá bỏ giới hạn để hỗ trợ lẫn nhau thực hiện công việc thay vì hoạt động riêng lẻ.
2.
Định hướng xây dựng cơ sở hạ tầng dưới dạng mã
Xây dựng mô hình thiết lập và triển khai công nghệ, trong đó, các nhóm vận hành có thể tự động quản lý và cung cấp các gói công nghệ cho các nhu cầu ứng dụng thông qua phần mềm, thay vì thực hiện thao tác thủ công.
fdx-aiti
3.
Chuyển đổi
kĩ năng làm việc
Đào tạo, cập nhật nhanh chóng và linh hoạt các kỹ năng mới, kỹ năng phù hợp cho đội ngũ phát triển, triển khai, bảo trì nhằm đảm bảo khả năng vận hành hệ thống mới, thay vì cách thức hoạt động thủ công trên nền tảng cũ.
4.
Xây dựng
mô hình DevOps
Tập trung phát triển và xây dựng mô hình DevOps, là mô hình kết hợp giữa văn hóa làm việc đội nhóm, phương pháp thực hiện và các công cụ giúp tăng tốc độ cung cấp ứng dụng và dịch vụ, phát triển và cải tiến dịch vụ nhanh hơn, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.
Xây dựng một cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin linh hoạt, áp dụng 4 nguyên lý này, doanh nghiệp tăng cường mạnh mẽ khả năng thích nghi, đáp ứng nhanh chóng với thay đổi của thị trường cũng như nhu cầu của ngành nghề.
Phương pháp chuyển đổi số
Được đúc kết trong suốt chiều dài hơn 20 năm kinh nghiệm thực tiễn tư vấn và triển khai thành công các dự án chuyển đổi số cho các đối tác đa ngành hàng đầu thế giới, phương pháp luận chuyển đổi số FPT Digital Kaizen™ là nền tảng vững chắc đưa doanh nghiệp vững tiến tới chuyển đổi số thành công.