Menu
Menu
VACCINE COVID-19 CHO DOANH NGHIỆP
FPT Digital Kaizen™ “Thời Chiến”

Từ sống sót đến phát triển đột phá

Những diễn biến bất ngờ và tác động nặng nề của Covid-19 buộc các doanh nghiệp phải đối mặt và chủ động ứng phó với tình hình thực tế. Đứng trước tương lai còn chưa chắc chắn, các doanh nghiệp cần xác định những vấn đề ưu tiên xử lý, khôi phục doanh nghiệp trong ngắn hạn và xây dựng giải pháp thích ứng để phát triển bền vững trong dài hạn.
FPT Digital Kaizen™ “Thời Chiến” giúp doanh nghiệp vững vàng trong bình thường mới.
Thiết kế các hành động với thứ tự ưu tiên
B1: Giải quyết các vấn đề sinh tồn
B2: Giải quyết các vấn đề đảm bảo tính liên tục
B3: Giải quyết các vấn đề chuyển đổi cho tương lai
Tập trung giải quyết nhanh các vấn đề ngắn hạn
Thời gian thực hiện “tác chiến” ngắn với nhiều sáng kiến số đến từ các bộ phận khác nhau của Doanh nghiệp và ý kiến của chuyên gia tư vấn, cho phép xây dựng các nhóm lời giải đúng hướng, đưa ra quyết định nhanh để thực hiện triển khai ngay lập tức bằng cách áp dụng các giải pháp có sẵn hoặc xây dựng giải pháp mới.
Chuẩn bị vững chắc cho các mục tiêu trung và dài hạn
Các sáng kiến số được phân loại và xem xét với mục tiêu trung - dài hạn của Doanh nghiệp dưới góc nhìn liên bộ phận, liên phòng ban nên đảm bảo tính đồng nhất và phục vụ mục tiêu chung.
Tổng quan phương pháp
FPT Digital Kaizen™ “Thời Chiến”
Huy động
trong 72h
Thành lập đơn vị tác chiến với những cán bộ tinh nhuệ nhất
Thiết lập cơ chế ra quyết định nhanh chóng
Góc nhìn quan điểm mở, xác định tinh thần làm việc quyết liệt, toàn thời gian
FPT hỗ trợ thực hiện khoanh vùng và rà soát các vấn đề cấp thiết nhất
Tiên Phong
kiến tạo bình thường mới – 1-3 tháng
Bắt đầu thông minh, triển khai các sáng kiến số nhanh đem lại hiệu quả tức thời
Nhân rộng thần tốc từ những thành công bước đầu
Xây dựng cách thức làm việc linh hoạt trong bình thường mới
Xây dựng liên minh, lựa chọn đối tác đồng hành kiến tạo bình thường mới
Tác chiến
xuyên suốt 1 tuần và lặp lại liên tục
Vận hành phòng tác chiến, đưa ra những lời giải chính xác với bối cảnh doanh nghiệp
Ra quyết định dựa trên tinh thần thời chiến
Lựa chọn ưu tiên những giải pháp đem lại kết quả nhanh và liên tục mỗi 1 đến 3 tháng
Những đặc tính của giải pháp FPT Digital Kaizen™ “Thời Chiến”
Nhanh
Thời gian hoàn thành “tác chiến” từ 1 – 2 tuần với kết quả là các sáng kiến số để đưa vào triển khai ngay.
Tập trung
Tác chiến tập trung những thành viên tốt nhất của các phòng ban. Đảm bảo vấn đề được xem xét trên nhiều góc nhìn.
Liên tục cải tiến
Các vòng cải tiến diễn ra liên tục và linh hoạt theo nhu cầu xử lý các vấn đề nhức nhối của doanh nghiệp.
Đồng nhất
Ý kiến được thống nhất giữa liên phòng ban trong “tác chiến”, nên việc triển khai sẽ dễ dàng và đồng nhất.
Ra quyết định tác chiến nhanh chóng dựa trên 5 cấu phần
1. Chiến lược sinh tồn trong bình thường mới
2. Giải pháp phát triển
3. Thử nghiệm giả thuyết
4. Thành lập tổ dự án triển khai giải pháp
5. Chiến lược số và kiến trúc số tương lai