Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
EP10: Chuyển đổi số trong Quy hoạch tỉnh
Phát sóng 30 Tháng Mười Hai, 2022 Chia sẻ chung về chuyển đổi số

EP10: Chuyển đổi số trong Quy hoạch tỉnh

Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
Giới Thiệu
Nội dung chính

Quy hoạch tỉnh là một khâu quan trọng trong hệ thống quy hoạch quốc gia, và là công cụ giúp chính quyền các tỉnh thành phố quản lý tổng hợp về quy hoạch phát triển trên địa bàn của mình. Quy hoạch tỉnh sẽ giúp chính quyền các tỉnh, thành phố có được các định hướng, chiến lược phát triển địa phương trong thời gian xây dựng và thực hiện quy hoạch. Trong đó, sự tham gia tư vấn và đồng hành của các đơn vị tư vấn có uy tín và kinh nghiệm sẽ giúp chính quyền tỉnh, thành phố xây dựng được lộ trình quy hoạch tỉnh với với các mục tiêu rõ ràng, và giúp lồng ghép các yếu tố khác như ứng dụng thành tựu của cách mạng 4.0, chuyển đổi số thành công và hiệu quả.

Vậy việc hợp tác với đơn vị tư vấn có uy tín trong lĩnh vực quy hoạch sẽ có vai trò như thế nào đến việc xây dựng kế hoạch quy hoạch của tỉnh? Làm thế nào để chính quyền có thể xác định được khó khăn, vướng mắc và phương hướng giải quyết khi quy hoạch? Chính quyền nên lưu ý gì khi tích hợp nội dung “Kinh tế số” vào quy hoạch tỉnh, thành phố; và nên có những kế hoạch, hành động nào để tăng tốc chyển đổi số nói chung, kinh tế nói riêng?

Các mục nội dung
1. Vai trò của việc hợp tác với đơn vị tư vấn có uy tín trong lĩnh vực quy hoạch khi xây dựng kế hoạch quy hoạch tỉnh
2. Ảnh hưởng tích cực của đơn vị tư vấn đến các dự án quy hoạch tỉnh
3. Khó khăn, vướng mắc và phương hướng giải quyết khi lập quy hoạch các tỉnh, thành phố
4. Lưu ý khi tích hợp nội dung “Kinh tế số” vào quy hoạch tỉnh, thành phố
5. Gợi ý cho các tỉnh, thành phố trong việc nắm bắt và tăng tốc chuyển đổi số nói chung, kinh tế số nói riêng
6. Nhận định về ý tưởng đột phá & các hoạt động thu hút đầu tư dưới góc nhìn của đơn vị tư vấn
Đăng ký

    Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks