Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
EP09: Blockchain và tính ứng dụng trong doanh nghiệp và cộng đồng
Phát sóng 30 Tháng Mười Một, 2022 Chia sẻ chung về chuyển đổi số

EP09: Blockchain và tính ứng dụng trong doanh nghiệp và cộng đồng

Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
Giới Thiệu
Nội dung chính

Ý tưởng về blockchain đã lan truyền từ những năm 90, tuy nhiên, nó chỉ thực sự bùng nổ trong một thập kỷ gần đây, với ứng dụng nổi bật nhất chính là Bitcoin. Thế nhưng, blockchain không chỉ là cryptocurrency mà đã có rất nhiều ứng dụng cho người dùng cũng như doanh nghiệp. Là một công nghệ mới, rõ ràng blockchain vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển. Tuy nhiên, nó cần được ứng dụng một cách đúng đắn với sự tham gia của các doanh nghiệp, các công ty công nghệ và hiệp hội.

Vậy blockchain đang phát triển trên thế giới và Việt Nam như thế nào? Xu hướng và ứng dụng của blockchain trên thực tế như thế nào? Những khó khăn, thách thức còn tồn tại và phương hướng giải quyết? Nhận định, đánh giá của chuyên gia về câu chuyện ứng dụng blockchain trong 5-10 năm tới?

Các mục nội dung
1. Các xu hướng hiện tại của thị trường blockchain
2. Câu chuyện thực tế về ứng dụng blockchain trên thế giới
3. Những khó khăn khi ứng dụng blockchain và cách giải quyết
4. Tiềm năng thị trường blockchain trong 10 năm tới
5. Vai trò của đơn vị tư vấn chuyển đổi số trong câu chuyện phát triển và ứng dụng blockchain của doanh nghiệp
6. Định hướng của FPT trong việc phát triển công nghệ blockchain trong tầm nhìn 3-5 năm tới
Đăng ký

    Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks