Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
EP07: Vai trò của dữ liệu trong vận hành quản trị và kinh doanh
Phát sóng 30 Tháng Chín, 2022 Chia sẻ chung về chuyển đổi số

EP07: Vai trò của dữ liệu trong vận hành quản trị và kinh doanh

Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
Giới Thiệu
Nội dung chính

Dữ liệu và quản trị dữ liệu có vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay. Theo xu hướng hiện nay, khi các doanh nghiệp đang trong hành trình dần chuyển dịch mô hình hoạt động theo xu hướng số thì việc quản trị dữ liệu cũng như việc xây dựng chiến lược dữ liệu trở thành vấn đề sống còn của doanh nghiệp.

Vậy trong vận hành quản trị và kinh doanh, vai trò của dữ liệu và quản trị dữ liệu là gì? Làm thế nào để doanh nghiệp có thể xây dựng được chiến lược dữ liệu tốt, cũng như phát huy và tận dụng tối đa chiến lược dữ liệu. Và làm thế nào để đảm bảo được việc sử dụng các dữ liệu thông tin liên quan đến tài chính kế toán cũng như dữ liệu thông tin khách hàng hiệu quả?

Các mục nội dung
1. Tầm quan trọng của dữ liệu và chiến lược dữ liệu trong quản trị doanh nghiệp
2. Cách thức để xây dựng một chiến lược dữ liệu trong các doanh nghiệp và đặc điểm của một chiến lược dữ liệu tốt
3. Tầm quan trọng và giá trị của việc thu thập thông tin khách hàng. Cách thức thu thập thông tin khách hàng và sử dụng hiệu quả
4. Ứng dụng quản trị dữ liệu trong việc quản lý tài chính và quản lý dữ liệu khách hàng. Bài học thực tiễn và lời khuyên cho các doanh nghiệp
5. Quy trình thực thi chiến lược dữ liệu đáp ứng cho việc quản trị và vận hành và những lưu ý khi thực hiện
Đăng ký

    Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks