Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
EP01 | Đánh giá mức độ trưởng thành số cho doanh nghiệp
43:42
Chia sẻ chung về chuyển đổi số 30 Tháng Ba, 2022

EP01 | Đánh giá mức độ trưởng thành số cho doanh nghiệp

Nghe bản audio trên
Nội dung chính

Định vị mức độ trưởng thành số hiện tại giúp doanh nghiệp điều hướng hành trình chuyển đổi số hiệu quả. Khi doanh nghiệp đã biết mức độ trưởng thành số của mình đang ở đâu, dựa trên chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn, doanh nghiệp xây dựng chiến lược chuyển đổi số và lộ trình chuyển đổi số phù hợp với hiện trạng của mình.

Làm thế nào để doanh nghiệp có thể lượng hóa hiện trạng mức độ trưởng thành số và đánh giá hiệu quả qua từng giai đoạn trên hành trình chuyển đổi số?

Các mục nội dung
1. 01:05 - Tiềm năng chuyển đổi số tại Việt Nam so với thế giới
2. 10:04 - Câu chuyện thực tiễn về tiềm năng chuyển đổi số trong doanh nghiệp
3. 17:34 - Các rào cản doanh nghiệp gặp phải khi tiếp cận chuyển đổi
4. 22:39 - Phương pháp đánh giá tiếp cận quá trình chuyển đổi số và các yếu tố cần cân nhắc
5. 31:13 - Xây dựng một “thang đo” mức độ trưởng thành số trong doanh nghiệp
6. 36:18 - Thách thức của công ty tư vấn khi đánh giá mức độ trưởng thành số cho các doanh nghiệp
Diễn giả
Ông Arnaud Ginolin
Giám đốc hợp danh, BCG Việt Nam
Bà Trần Cẩm Linh
Phó ban Viễn thông CNTT, Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội
Ông Lê Hùng Cường
Phó Tổng giám đốc, FPT Digital
Host Vương Quân Ngọc
Giám đốc tư vấn, FPT Digital
Đăng ký

    Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks