Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
EP03 | Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp SMEs
50:52
Chia sẻ chung về chuyển đổi số 31 Tháng Năm, 2022

EP03 | Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp SMEs

Nghe bản audio trên
Nội dung chính

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) hiện đang chiến hơn 97% số lượng các doanh nghiệp. VÌ thế, các doanh nghiệp SME với khả năng thích ứng nhanh và linh hoạt, sẽ góp phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số.

Khi bước vào nền kinh tế số, các doanh nghiệp SMEs đang có những nhu cầu chuyển đổi số như thế nào? Các doanh nghiệp SMEs đang gặp những thuận lợi và khó khăn nào trong việc tiếp cận và chuyển đổi số? So với các doanh nghiệp lớn, việc chuyển đổi số tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điểm chung và những đặc thù riêng nào?

Các mục nội dung
1. 05:24 - Các nhu cầu các doanh nghiệp SMEs tìm kiếm khi chuyển đổi số
2. 08:32 - Đặc thù về chuyển đổi số trong doanh nghiệp SMEs so với các doanh nghiệp lớn
3. 19:00 - Những điểm chung trong chuyển đổi số giữa doanh nghiệp SMEs và doanh nghiệp lớn
4. 26:17 - Kinh nghiệm thực tiễn về hành trình thực hiện chuyển đổi số của doanh nghiệp SME
5. 33:47 - Những kinh nghiệm, khó khăn, thách thức từ các chuyện thành công về thực thi chuyển đổi số qua góc nhìn của Base
6. 45:53 - Tiềm năng dài hạn từ chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp SMEs dưới góc nhìn công ty tư vấn chuyển đổi số
Diễn giả
Ông Nguyễn Đăng Hanh
Chủ tịch HĐQT CTCP Trao đổi giáo dục, Thương mại & Dịch vụ Việt Pháp VFE
Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng Artéco
Ông Trịnh Ngọc Bảo
Nhà Đồng sáng lập & Giám đốc vận hành, Base.vn
Ông Nguyễn Đức Minh
Giám đốc tư vấn Chuyển đổi số, FPT Digital
Host Vương Quân Ngọc
Giám đốc tư vấn, FPT Digital
Đăng ký

    Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks