Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
Chuyển đổi con người trong quá trình chuyển đổi số
Phát sóng 31 Tháng Tám, 2022 Chia sẻ chung về chuyển đổi số

Chuyển đổi con người trong quá trình chuyển đổi số

Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
Giới Thiệu
Nội dung chính

Tương tự như trong lộ trình chuyển đổi số với kế hoạch xây dựng các sáng kiến số cho đến triển khai, đánh giá, cải thiện các giải pháp số, chuyển đổi con người trong quá trình này cũng cần có chiến lược và kế hoạch phát triển nhân sự rõ ràng, nhằm đảm bảo quá trình và hiệu quả thực hiện.

Trong khi công nghệ là một biến số về phần cứng, con người là một biến số về phần mềm, đòi hỏi có những sự mềm dẻo và linh hoạt hơn để quản trị, để tương tác, để dẫn dắt và để gắn kết trong suốt quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Thay vì bị dẫn dắt bởi công nghệ, làm cách nào để nhân lực có thể làm chủ công nghệ trong quá trình chuyển đổi số?

Bài toán đặt ra cho doanh nghiệp là làm thế nào để gắn kết nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi số cũng như xây dựng được cho mình nguồn nhân lực số bền vững của tương lai.

Các mục nội dung
1. Phân tích yếu tố “con người” trong quá trình chuyển đổi số
2. Xây dựng nguồn nhân lực số bền vững trong tương lai
3. Cách tiếp cận gắn kết nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi số
4. Chia sẻ thực tiễn ở một số doanh nghiệp đã và đang chuyển đổi con người như thế nào
Đăng ký

    Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks