Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
Khảo sát ý kiến đóng góp
DxTalks: EP04 | Trải nghiệm khách hàng trong thời đại số

  Quý vị đã xem bao nhiêu phần của DxTalks:
  Ít hơn 10 phútGiữa 10-20 phútGiữa 20-30 phútTôi đã xem toàn bộ DxTalks này
  Nhìn chung, quý vị cảm thấy hài lòng với DxTalks này ở mức độ nào? Mức độ hài lòng của quý vị đối với các hạng mục
  Hạng mục
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Người dẫn chương trình
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Nội dung chung của DxTalks này
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Thời lượng của các phiên
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Hình ảnh và thiết kế
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Trải nghiệm xem trực tuyến
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Quý vị vui lòng đánh giá mức độ hài lòng dựa trên sự hữu ích của nội dung đối với quý vị?
  Vô cùng hài lòngHơi hài lòngBình thườngHơi không hài lòngRất không hài lòng
  Quý vị vui lòng đánh giá mức độ hài lòng dựa trên sự hấp dẫn, hứng thú trong các phần nội dung
  Vô cùng hài lòngHơi hài lòngBình thườngHơi không hài lòngRất không hài lòng
  Quý vị muốn tìm hiểu chi tiết hơn về mục nội dung nào?
  1. 3:07 - Tầm quan trọng và giá trị của chiến lược chuyển đổi số “xây dựng trải nghiệm khách hàng vượt trội” 2. 7:06 - Những thách thức, rào cản cản trở doanh nghiệp trong việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số xây dựng trải nghiệm khách hàng vượt trội 3. 13:23 - Cách tiếp cận, phương pháp mà doanh nghiệp có thể áp dụng để tạo ra giá trị cho không chỉ khách hàng và doanh nghiệp 4. 18:46 - Các doanh nghiệp B2B đang ứng dụng công nghệ ra sao 5. 21:35 - Lời khuyên cho các doanh nghiệp khi xây dựng trải nghiệm khách hàng vượt trội 6. 29:22 - Nhận định của chuyên gia về thực trạng tiếp cận công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam 7. 32:26 - Ứng dụng công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp thay đổi cuộc chơi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số cung cấp các trải nghiệm khách hàng vượt trội
  Đánh giá chung / Cảm nhận khác của quý vị về DxTalks này:
  Anh chị muốn nghe và tìm hiểu thêm về lĩnh vực / nội dung nào khác trong chuyển đổi số? Vì sao?
  Đăng ký

   Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks