Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
Khảo sát ý kiến đóng góp
DxTalks: EP03 | Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp SMEs

  Quý vị đã xem bao nhiêu phần của DxTalks:
  Ít hơn 10 phútGiữa 10-20 phútGiữa 20-30 phútTôi đã xem toàn bộ DxTalks này
  Nhìn chung, quý vị cảm thấy hài lòng với DxTalks này ở mức độ nào? Mức độ hài lòng của quý vị đối với các hạng mục
  Hạng mục
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Người dẫn chương trình
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Nội dung chung của DxTalks này
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Thời lượng của các phiên
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Hình ảnh và thiết kế
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Trải nghiệm xem trực tuyến
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Quý vị vui lòng đánh giá mức độ hài lòng dựa trên sự hữu ích của nội dung đối với quý vị?
  Vô cùng hài lòngHơi hài lòngBình thườngHơi không hài lòngRất không hài lòng
  Quý vị vui lòng đánh giá mức độ hài lòng dựa trên sự hấp dẫn, hứng thú trong các phần nội dung
  Vô cùng hài lòngHơi hài lòngBình thườngHơi không hài lòngRất không hài lòng
  Quý vị muốn tìm hiểu chi tiết hơn về mục nội dung nào?
  1. 05:24 - Các nhu cầu các doanh nghiệp SMEs tìm kiếm khi chuyển đổi số 2. 08:32 - Đặc thù về chuyển đổi số trong doanh nghiệp SMEs so với các doanh nghiệp lớn 3. 19:00 - Những điểm chung trong chuyển đổi số giữa doanh nghiệp SMEs và doanh nghiệp lớn 4. 26:17 - Kinh nghiệm thực tiễn về hành trình thực hiện chuyển đổi số của doanh nghiệp SME 5. 33:47 - Những kinh nghiệm, khó khăn, thách thức từ các chuyện thành công về thực thi chuyển đổi số qua góc nhìn của Base 6. 45:53 - Tiềm năng dài hạn từ chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp SMEs dưới góc nhìn công ty tư vấn chuyển đổi số
  Đánh giá chung / Cảm nhận khác của quý vị về DxTalks này:
  Anh chị muốn nghe và tìm hiểu thêm về lĩnh vực / nội dung nào khác trong chuyển đổi số? Vì sao?
  Đăng ký

   Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks