Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
Khảo sát ý kiến đóng góp
DxTalks: EP02 | Xây dựng lộ trình chuyển đổi số doanh nghiệp

  Quý vị đã xem bao nhiêu phần của DxTalks:
  Ít hơn 10 phútGiữa 10-20 phútGiữa 20-30 phútTôi đã xem toàn bộ DxTalks này
  Nhìn chung, quý vị cảm thấy hài lòng với DxTalks này ở mức độ nào? Mức độ hài lòng của quý vị đối với các hạng mục
  Hạng mục
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Người dẫn chương trình
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Nội dung chung của DxTalks này
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Thời lượng của các phiên
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Hình ảnh và thiết kế
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Trải nghiệm xem trực tuyến
  Vô cùng hài lòng
  Hơi hài lòng
  Bình thường
  Hơi không hài lòng
  Rất không hài lòng
  Quý vị vui lòng đánh giá mức độ hài lòng dựa trên sự hữu ích của nội dung đối với quý vị?
  Vô cùng hài lòngHơi hài lòngBình thườngHơi không hài lòngRất không hài lòng
  Quý vị vui lòng đánh giá mức độ hài lòng dựa trên sự hấp dẫn, hứng thú trong các phần nội dung
  Vô cùng hài lòngHơi hài lòngBình thườngHơi không hài lòngRất không hài lòng
  Quý vị muốn tìm hiểu chi tiết hơn về mục nội dung nào?
  1. 1:35 - Các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thể nắm bắt và chuyển đổi số 2. 09:34 - Ý nghĩa của việc xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp 3. 17:21 - Xây dựng cầu nối giữa chiến lược và quá trình triển khai trên thực tế 4. 21:13 - Cách tiếp cận, các tiêu chí và các điểm cân nhắc khi xây dựng lộ trình 5. 26:08 - Kinh nghiệm chuyển đổi số thực tế của Tập đoàn Thiên Long 6. 38:34 - Thách thức các doanh nghiệp thường gặp phải trong quá trình xây dựng lộ trình & triển khai chuyển đổi. Các yếu tố đảm bảo thành công 7. 47:24 - Cộng tác, mở rộng và tạo ra thêm các giá trị mới trong quá trình chuyển đổi số
  Đánh giá chung / Cảm nhận khác của quý vị về DxTalks này:
  Anh chị muốn nghe và tìm hiểu thêm về lĩnh vực / nội dung nào khác trong chuyển đổi số? Vì sao?

  Đăng ký

   Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks