Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
Chia sẻ chung về chuyển đổi số
48:18 30 Tháng Mười Một, 2022
Ý tưởng về Blockchain đã lan truyền từ những năm 90, tuy nhiên, nó chỉ thực sự bùng nổ trong một thập kỷ gần đây, với ứng dụng nổi bật nhất chính là Bitcoin. Thế nhưng, Blockchain không chỉ là cryptocurrency mà đã có rất nhiều ứng dụng cho người dùng cũng như doanh nghiệp. Là một công nghệ mới, rõ ràng Blockchain vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển. Tuy nhiên, nó cần được ứng dụng một cách đúng đắn với sự tham gia của các doanh nghiệp, các công ty công nghệ và hiệp hội.
Nghe bản audio trên
Chia sẻ
Nội dung phát sóng sắp tới
Chia sẻ chung về chuyển đổi số
30 Tháng Mười Hai, 2022
Các doanh nghiệp đối tác khách mời đồng hành