Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
Chia sẻ chung về chuyển đổi số
38:26 30 Tháng Sáu, 2022
Hiện nay, tại Việt Nam, xu hướng tập trung xây dựng và nâng cao trải nghiệm khách hàng đang diễn ra. Báo cáo năm 2021 của KPMG cho thấy việc đưa trải nghiệm khách hàng vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp sẽ tiếp tục là trọng tâm được các lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam hướng đến trong năm 2022.
Nghe bản audio trên
Chia sẻ
Nội dung phát sóng sắp tới
Chuyển đổi số lĩnh vực tài chính - ngân hàng
29 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ chung về chuyển đổi số
31 Tháng Tám, 2022
Các doanh nghiệp đối tác khách mời đồng hành