Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
Chia sẻ chung về chuyển đổi số
44:50 29 Tháng Mười Hai, 2022
Quy hoạch tỉnh là một khâu quan trọng trong hệ thống quy hoạch quốc gia, và là công cụ giúp chính quyền các tỉnh thành phố quản lý tổng hợp về quy hoạch phát triển trên địa bàn của mình.
Nghe bản audio trên
Chia sẻ
Các doanh nghiệp đối tác khách mời đồng hành