Lĩnh vực

Chiến lược

Internet of Thing15 Tháng Chín, 2023

Lan tỏa xu hướng Chuyển đổi xanh đến ngành sản xuất bao bì

Việt Nam cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 thông qua chuyển đổi xanh. Ngành bao bì đang nằm trong dòng chảy chung này. Dẫn tới, bài toán đặt ra đối với các nhà…
Internet of Thing

Xu hướng phát triển “Văn phòng xanh”

Trên phạm vi toàn cầu, các doanh nghiệp đang đầu tư mạnh mẽ hướng tới mục tiêu net-zero, giảm khí thải và phát triển bền vững. Trong rất nhiều khía…
30 Tháng Tám, 2023
Internet of Thing

Tiến tới Bền vững: Tầm quan trọng của chuỗi cung ứng xanh

Trong xu hướng phát triển bền vững, môi trường (viết tắt E trong ESG) đã nổi lên như một trong những yếu tố quyết định chuỗi cung ứng xanh. Tập…
25 Tháng Tám, 2023
Internet of Thing

Ứng dụng Công nghệ thông tin xanh cho tương lai bền vững của doanh nghiệp

Trong thời đại ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) đang đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thống…
20 Tháng Tám, 2023
Internet of Thing

Xu hướng chuyển đổi xanh trong ngành dược phẩm

Phát triển bền vững hoặc chuyển đổi xanh trên cơ sở ESG đã và đang trở thành một trong những xu hướng chính cho các doanh nghiệp trên toàn thế…
23 Tháng Bảy, 2023
Internet of Thing

Chuyển đổi xanh đang tạo ra các xu hướng mới về kinh tế, xã hội, và công nghệ

Chuyển đổi xanh là việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với sự quan tâm dành cho môi trường, nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng cuộc sống cao cho…
19 Tháng Bảy, 2023
Internet of Thing

Xu hướng ứng dụng AI trong ngành Bảo hiểm tại Việt Nam

Ngành Bảo hiểm toàn cầu nói chung và Bảo hiểm Việt Nam nói riêng đang ở trong một giai đoạn chuyển đổi đột phá được dẫn dắt bởi công nghệ.…
08 Tháng Bảy, 2023
Internet of Thing

Chuyển đổi số trong ngành ngân hàng và vai trò của C-Suite

Chuyển đổi số trong ngành ngân hàng đang diễn ra mạnh mẽ và có những tiến bộ đáng kể trong thời gian gần đây. Một phần quan trọng đóng góp…
27 Tháng Sáu, 2023
Internet of Thing

Xây dựng nguồn nhân lực bền vững cho doanh nghiệp trong thời đại số

Trong thời đại số, nguồn nhân lực đang trở thành tài sản quan trọng nhất của mỗi tổ chức. Sự phát triển của công nghệ và sự lan truyền của…
16 Tháng Sáu, 2023
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.