Ms. Nguyễn Thị Thanh Thủy
Digital Strategy

Ms. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nghiên cứu nổi bật
01. Quản lý kho hàng FMCG thông minh với RFID trong thời đại mới 02. Tối ưu giảm giá sản phẩm markdown giúp tăng 10% lợi nhuận 03. Chuyển đổi số trên nguyên lý sản xuất tinh gọn: Lời giải tối ưu cho các nhà máy 04. Tác động của công nghệ số trong thị trường nuôi trồng thuỷ sản
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.

    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp