Mr. Vương Quân Ngọc
Digital Strategy

Mr. Vương Quân Ngọc

Nghiên cứu nổi bật
01. Tìm hiểu về hệ thống MES trong sản xuất và cách ứng dụng hiệu quả 02. Định hướng kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp 2022 của một số tỉnh thành 03. Công nghiệp 4.0 và mối quan hệ giữa sản xuất và trải nghiệm khách hàng 04. Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam: hiện trạng bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.

    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp