Mr. Steven Furst
Digital Strategy

Mr. Steven Furst

Nghiên cứu nổi bật
01. Chuyển đổi số trên nguyên lý sản xuất tinh gọn: Lời giải tối ưu cho các nhà máy 02. Banking-as-a-Service: Một làn sóng mới 03. Các xu hướng phát triển doanh nghiệp sản xuất trong tương lai 04. Xu hướng chuyển đổi số trong ngành sản xuất da giày tại Việt Nam
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.

    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp