Mr. Steven Furst
Digital Strategy

Mr. Steven Furst

Nghiên cứu nổi bật
01. Bluetooth Beacon: Bước đột phá hoạt động tiếp thị cá nhân hóa trong ngành FMCG 02. Dự án “Công nghệ bán lẻ“ chạm ”tới thế hệ mới” 03. Tái cơ cấu và đột phá chuỗi giá trị nông nghiệp 04. Công nghiệp 4.0 đem lại những thay đổi căn bản trong ngành sản xuất
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.

    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp