Mr. Steven Furst
Digital Strategy

Mr. Steven Furst

Nghiên cứu nổi bật
01. Xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam với thực phẩm đóng gói 02. Xây dựng chính phủ số bắt đầu từ đâu? 03. Ứng dụng công nghệ robot trong ngành sản xuất 04. Chuyển đổi số ngành ngân hàng | Bức tranh từ tổng quan đến chi tiết 
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.

    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp