Mr. Phạm Thành Đại Lĩnh
Internet of Thing

Mr. Phạm Thành Đại Lĩnh

Nghiên cứu nổi bật
01. eKYC, giải pháp thu hút khách hàng online trong ngành tài chính ngân hàng 02. Doanh nghiệp sản xuất nên đầu tư ERP hay MES? 03. Xây dựng giải pháp chuyển đổi số hiệu quả cho doanh nghiệp 04. Tái cơ cấu và đột phá chuỗi giá trị nông nghiệp
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.

    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp