Mr. Phạm Thành Đại Lĩnh
Internet of Thing

Mr. Phạm Thành Đại Lĩnh

Nghiên cứu nổi bật
01. Tối ưu hóa hoạt động bắt đầu từ nhận dạng 8 lãng phí trong sản xuất tinh gọn 02. Ứng dụng phân tích dữ liệu trong ngành logistics và chuỗi cung ứng 03. Chuyển đổi số trong nông nghiệp là gì? Đâu là giải pháp hiệu quả? 04. Công nghiệp 4.0 và mối quan hệ giữa sản xuất và trải nghiệm khách hàng
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.

    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp