Mr. Phạm Thành Đại Lĩnh
Internet of Thing

Mr. Phạm Thành Đại Lĩnh

Nghiên cứu nổi bật
01. Quản lý đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp 02. Phản ứng của các công ty dược phẩm trước tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng 03. eKYC, giải pháp thu hút khách hàng online trong ngành tài chính ngân hàng 04. Trải nghiệm số nhân viên trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp sản xuất
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.

    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp