Mr. Nguyễn Thành Hải
Digital Strategy

Mr. Nguyễn Thành Hải

Nghiên cứu nổi bật
01. Hiện trạng áp dụng thị giác máy tính vào đô thị thông minh 02. Tòa nhà thông minh: Cách công nghệ IoT tăng giá trị cho các công ty bất động sản 03. Tiềm năng của công nghệ In 3D trong ngành sản xuất 04. Ứng dụng công nghệ AI trong ngành bảo hiểm 
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.

    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp