Mr. Nguyễn Đức Minh
Digital Strategy

Mr. Nguyễn Đức Minh

Nghiên cứu nổi bật
01. Đột phá tăng năng suất và kiến tạo hướng đi mới với mô hình nuôi trồng thủy sản 4.0 02. Hệ thống khuyến nghị – AI best practices 03. Tìm hiểu về hệ thống MES trong sản xuất và cách ứng dụng hiệu quả 04. Quản lý vòng đời sản phẩm thúc đẩy tối ưu quy trình và nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.

    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp