Mr. Nguyễn Đức Minh
Digital Strategy

Mr. Nguyễn Đức Minh

Nghiên cứu nổi bật
01. Xu hướng chuyển đổi số trong ngành sản xuất da giày tại Việt Nam 02. Sản xuất tinh gọn, nền tảng và sự chuyển mình trong thời đại công nghệ số 03. Trải nghiệm số nhân viên trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp sản xuất 04. Xu hướng chuyển đổi số trong ngành sản xuất
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.


    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp
    Xác nhận