Mr. Lê Vũ Minh
Internet of Thing

Mr. Lê Vũ Minh

Nghiên cứu nổi bật
01. Thực tế ảo là tương lai trong phương pháp đào tạo y học? 02. Ngành truyền thông báo chí trong thời đại số – Rộng cửa, rủi ro cao 03. Chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nông sản 04. 3 nhóm ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp hiệu quả năm 2022
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.

    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp