Mr. Lê Vũ Minh
Internet of Thing

Mr. Lê Vũ Minh

Nghiên cứu nổi bật
01. Bán lẻ mới: Sự kết nối hài hòa giữa bán lẻ truyền thống và bán lẻ trực tuyến 02. Công nghệ Digital Twins trong thiết kế và vận hành sản xuất thông minh 03. Quản lý vòng đời sản phẩm thúc đẩy tối ưu quy trình và nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp 04. Ngành hàng không trước làn sóng chuyển đổi số
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.


    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp
    Xác nhận