Mr. Đỗ Cao Bảo
Internet of Thing

Mr. Đỗ Cao Bảo

Nghiên cứu nổi bật
01. Sản xuất tinh gọn số – Ứng dụng công nghệ số vào mô hình sản xuất tinh gọn truyền thống 02. Thực tế ảo là tương lai trong phương pháp đào tạo y học? 03. Phản ứng với Covid-19 trong ngành nông nghiệp 04. Giảm thiểu rủi ro trong thiết kế sản phẩm mang phong cách sống
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.

    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp