Mr. Đỗ Cao Bảo
Internet of Thing

Mr. Đỗ Cao Bảo

Nghiên cứu nổi bật
01. Vai trò của thanh toán điện tử trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 02. Ứng dụng AR/VR và không gian 3D tăng trải nghiệm khách hàng khi mua Bất động sản 03. Ứng dụng công nghệ robot trong ngành sản xuất 04. Thay đổi tương lai của doanh nghiệp với sản phẩm kết nối
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.

    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp