Menu
Menu
Hướng Tới Hiệu Quả Kinh Doanh
Phương pháp tiếp cận hướng đến hiệu quả kinh doanh của FPT Digital nhằm nhanh chóng đem lại những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Chúng tôi giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề ngắn hạn, đồng thời, tạo dựng nền tảng cho sự phát triển lâu dài trong tương lai.
Phương pháp chuyển đổi số
Được đúc kết trong suốt chiều dài hơn 20 năm kinh nghiệm thực tiễn tư vấn và triển khai thành công các dự án chuyển đổi số cho các đối tác đa ngành hàng đầu thế giới, phương pháp luận chuyển đổi số FPT Digital Kaizen™ là nền tảng vững chắc đưa doanh nghiệp vững tiến tới chuyển đổi số thành công.
Nghiên Cứu Nổi Bật

Những dữ liệu chủ chốt, những xu hướng mới và những phân tích từ chuyên gia trong thời đại số

Hiện nay, khi khoa học và công nghệ đang phát triển rất nhanh, tri thức đã trở thành thước đo sự phát triển và dự báo tương lai của một nền kinh tế, chẳng hạn như chỉ số cạnh tranh giữa các quốc gia (Global Competitiveness Index – viết tắt là GCI) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ được đánh giá một phần dựa trên chất lượng giáo dục, nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo. Để phát triển kinh tế-xã hội bền vững thì sẽ cần nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong thời đại công nghệ 4.0 với nhiều thay đổi liên tục.

Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dường như các doanh nghiệp cũng cần cơ cấu lại các mục tiêu về sản xuất và kinh doanh để lựa chọn các mục tiêu trọng yếu. Một câu hỏi đặt ra là các hệ thống lõi, đặc biệt là hệ thống ERP thì có nên triển khai hoặc nâng cấp, thay mới trong chiến lược chuyển đổi số?

Design Thinking là khái niệm đã ra đời từ rất lâu tại Mỹ, vào những năm 1970, trong môi trường học thuật. Tuy nhiên, Design Thinking chỉ thực sự nổi tiếng vào đầu những năm 2000 sau khi được các doanh nghiệp hàng đầu thế giới về sáng tạo như Apple, Starbucks, GE, v.v… ứng dụng và ca ngợi.

Du lịch là một ngành công nghiệp mũi nhọn, được chú trọng đầu tư tại nhiều quốc gia. Việc phát triển và số hóa ngành này sẽ là một phần quan trọng trong việc triển khai các dự án kinh tế số.

Xem thêm