Menu
Menu
Hướng Tới Hiệu Quả Kinh Doanh
Phương pháp tiếp cận hướng đến hiệu quả kinh doanh của FPT Digital nhằm nhanh chóng đem lại những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Chúng tôi giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề ngắn hạn, đồng thời, tạo dựng nền tảng cho sự phát triển lâu dài trong tương lai.
Phương pháp chuyển đổi số
Được đúc kết trong suốt chiều dài hơn 20 năm kinh nghiệm thực tiễn tư vấn và triển khai thành công các dự án chuyển đổi số cho các đối tác đa ngành hàng đầu thế giới, phương pháp luận chuyển đổi số FPT Digital Kaizen™ là nền tảng vững chắc đưa doanh nghiệp vững tiến tới chuyển đổi số thành công.
Nghiên Cứu Nổi Bật

Những dữ liệu chủ chốt, những xu hướng mới và những phân tích từ chuyên gia trong thời đại số

Sản xuất tinh gọn số, ứng dụng công nghệ số vào mô hình sản xuất tinh gọn truyền thống, cho phép doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình xác định và giảm thiểu lãng phí, đồng thời, nắm bắt chính xác các điểm nghẽn trong quá trình sản xuất tại thời gian thực, từ đó, hạn chế tối đa rủi ro không mang lại giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp.

Trong quá trình cung cấp trải nghiệm khách hàng, doanh nghiệp vẫn còn gặp phải những rào cản hạn chế. Doanh nghiệp cần thu hẹp những “khoảng cách” rào cản này, từ đó cung cấp trải nghiệm thực sự đáp ứng nhu cầu khách hàng, gia tăng sự gắn kết khách hàng trung thành, từ đó tạo đòn bẩy đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trong ngành hàng trang sức, cá nhân hoá trải nghiệm giúp các nhà cung cấp dịch vụ gắn kết mối quan hệ hơn giữa khách hàng và doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả kinh doanh, đồng thời, có được những nhận biết sâu sắc và rõ ràng về hành trình trải nghiệm của khách hàng, từ đó, tạo dựng những lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng văn hoá số giúp doanh nghiệp tạo ra nguồn nhân lực với tư duy đột phá sáng tạo, tạo ra các sáng kiến số đổi mới với khả năng thích ứng linh hoạt với thay đổi, đồng thời, sẵn sàng tiếp thu các phản hồi để biến chúng thành cơ hội mới, từ đó đưa doanh nghiệp bước lên vị thế cao hơn trên thị trường.

Xem thêm